Educatief programma speciaal onderwijs

De bij Stichting De Boer op Noord aangesloten boeren laten leerlingen uit het basis- en voorgezet onderwijs, kennis maken met voedselproductie, duurzaamheid en kringlooplandbouw. Beleving speelt daarbij een belangrijke rol. De leerlingen steken zelf regelmatig de handen uit de mouwen tijdens de boerderij educatie les.

Het educatieve boerderijbezoek bestaat uit een introductie, rondleiding, roulerende opdrachten en een afsluiting. Alle programma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Dankzij o.a. een bijdrage van Stichting A-wareness kan de Boer op Noord ook een programma ontwikkelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Zo leren ook deze leerlingen meer over de herkomst van hun voedsel.