Over ons

Stichting A-wareness wil een goede buur zijn en mensen die extra aandacht verdienen, samenbrengen en leuke momenten bezorgen. Wij ondersteunen dan ook projecten die hieraan bijdragen.
Daarnaast zet Stichting A-wareness zich in om de kennis over zuivel te vergroten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en volwassenen weten waar hun voedsel vandaan komt.


Verschillende vormen van ondersteuning

Ondersteuning door de Stichting gebeurt op verschillende manieren: met kennis, met producten die gemaakt worden binnen de Koninklijke A-ware Food Group, door het organiseren van uitjes, een financiële donatie en/of de inzet van vrijwilligers.

In de buurt

De projecten die Stichting A-wareness organiseert of ondersteunt vinden altijd plaats in de nabije omgeving van een vestiging of medewerker van Royal A-ware, Bouter Group of AB Texel Group. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het bestuur de middelen juist inzet. De Raad van Toezicht bestaat uit: 

  • Corine Kroft - Voorzitter Raad van Toezicht
  • Ayse Dayioglu - Lid Raad van Toezicht

Ons bestuur

Het Bestuur van Stichting A-wareness bestaat uit medewerkers van Royal A-ware, Bouter Cheese en AB Texel Group. Het bestuur beoordeelt de projectaanvragen en kent ondersteuning aan projecten toe. Daarnaast organiseert en coördineert zij activiteiten namens Stichting A-wareness. Maak kennis met het bestuur.

Statuten 

Bekijk hier de statuten van Stichting A-wareness.  

Jaarverslag

De laatste jaarverslagen zijn onderaan deze pagina te downloaden. Vanwege de coronapandemie is over 2021 alleen een financiële jaarverslag gemaakt. 

Beheer en inkomsten 

Stichting A-wareness krijgt zijn inkomsten door donaties. Deze donaties komen uit de volle breedte van de samenleving. Donateurs zijn bijvoorbeeld:

  • Koninklijke A-ware Food Group, het bedrijf dat het initiatief nam voor de Stichting.
  • Toeleveranciers van bedrijven die onderdeel zijn van Koninklijke A-ware Food Group.
  • Vrienden die Stichting A-wareness steunen met een bijdrage van 10 euro per jaar.

Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten worden door het bestuur beoordeeld op basis van de doelstellingen en statuten van Stichting A-wareness. Na goedkeuring door het bestuur worden aanvragen voorgelegd aan de Raad van Toezicht voor finale goedkeuring.

De penningmeester beheert de financiën van Stichting A-wareness en zorgt voor een transparante en sluitende boekhouding. Alle inkomsten komen ten goede van de projecten. De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht werken allen onbezoldigd voor de Stichting.

Gegevens Stichting A-wareness

Rembrandtsplein 1
3411 HA Lopik

T +31 (0)88 738 1000
E info@stichtinga-wareness.com

Rekeningnummer: NL25RABO 0150003994
RSIN/ANBI: 851718954