Zuivel voor Voedselbank Twenterand Manna

Een melkveehouder die melk levert aan Royal A-ware is nauw betrokken bij Twenterand Manna. Hij klopte aan bij Stichting A-wareness om te kijken of een donatie in de vorm van zuivelproducten mogelijk was. Met succes! Vanuit A-ware Fresh Dairy in Coevorden zijn allerhande producten geleverd voor een gezonde aanvulling op de voedselpakketten.