Educatieve programma speciaal onderwijs

Het educatieve boerderijbezoek bestaat uit een introductie, rondleiding, roulerende opdrachten en een afsluiting. Alle programma’s sluiten aan bij de kerndoelen van het onderwijs. Dankzij o.a. een bijdrage van Stichting A-wareness kan de Boer op Noord ook een programma ontwikkelen voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Zo leren ook deze leerlingen meer over de herkomst van hun voedsel.